اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان
اخبار داخلی
1396/12/29 سه‌شنبه معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد خبر داد: کتابخانه‌های عمومی میزبان اوقات فراغت مردم در ایام تعطیلات نوروز محمد اله‌یاری از فعالیت و ارائه خدمات شماری از کتابخانه‌های عمومی کشور در ایام تعطیلات نوروز خبر داد.

ه گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، محمد اله‌یاری معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد، ضمن اعلام این خبر بیان کرد: با توجه به درخواست‌های متعدد اعضاء در خصوص باز بودن کتابخانه‌های عمومی در ایام تعطیلات نوروز و با هدف خدمات‌رسانی و افزایش رضایت‌مندی مراجعان و مخاطبان کتابخانه‌ها در این ایام، تعدادی از کتابخانه‌های عمومی در روزهای تعطیل نوروز، نسبت به ارائه خدمت اقدام خواهند کرد.

 اله‌یاری در ادامه تأکید کرد: هماهنگی‌های لازم با ادارات کل استان‌ها انجام شده و تعدادی از کتابخانه‌های عمومی بر اساس میزان درخواست‌های اعضاء، میزان مراجعه و امانت آن‌ها برای فعالیت در ایام تعطیلات در نظر گرفته شده است. همچنین کتابخانه‌های عمومی در روزهای ۵ الی ۸ فروردین نیز به منظور رفاه حال مراجعین و اعضای محترم، فعال خواهند بود و به ارائه خدمت خواهند پرداخت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اعضاء و مخاطبان کتابخانه‌های عمومی می‌توانند به منظور اطلاع از وضعیت کتابخانه‌های عمومی در ایام تعطیلات با ادارات کل استان‌ها یا کتابخانه‌های عمومی محل خود تماس بگیرند.

مشخصات و ساعت فعالیت کتابخانه‌های عمومی فعال در تعطیلات نوروز را از اینجــــــــــــا دریافت و یا در ادامه مشاهده کنید.

استان

شهرستان

نام کتابخانه

زمان درخواست افزایش زمان خدمت

۲۹ اسفند

۱ فروردین

۲ فروردین

۳ فروردین

۴ فروردین

۵ فروردین

۶ فروردین

 ۷ فروردین

 ۸ فروردین

۹ فروردین

۱۰ فروردین

۱۱ فروردین

۱۲ فروردین

۱۳ فروردین

 چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

مولوی

۸ الی ۱۸

۸ الی ۱۸

۸ الی ۱۸

۸ الی ۱۸

۸ الی ۱۸

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۸ الی ۱۸

۸ الی ۱۸

۸ الی ۱۸

۸ الی ۱۸

۰

اردبیل

اردبیل

مرکزی اردبیل

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۰

شهید مطهری

۰

۰

۰

۰

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۰

۰

۰

۰

۰

شیخ صفی

۰

۰

۰

۰

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۰

نمین

فرهنگ نمین

۰

۰

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

پارس آباد

شهید رجایی

۰

۰

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۰

۰

۰

۰

۰

اصفهان

خمینی شهر

الغدیر

۱۳:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۳:۳۰ الی ۱۸:۳۱

۱۳:۳۰ الی ۱۸:۳۲

۱۳:۳۰ الی ۱۸:۳۳

علی بن ابیطالب

۱۳:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۳:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۳:۳۰ الی ۱۸:۳۰

فرهنگسرای شهرداری

۱۳:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۳:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۳:۳۰ الی ۱۸:۳۰

نجف آباد

فردوسی

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۱۴ الی ۱۹

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

البرز

فردیس

علامه امینی

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۱۴:۳۰ الی ۱۹

۱۴:۳۰ الی ۱۹

۰

۰

۰

۰

۰

۰

ایلام

ایلام

مرکزی

۰

۰

۰

۰

۰

۱۳:۳۰ الی ۲۰

۱۳:۳۰ الی ۲۰

۱۳:۳۰ الی ۲۰

۱۳:۳۰ الی ۲۰

۰

۰

۰

۰

۰

آذربایجان شرقی

اسکو

پیامبر اعظم

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

بستان آباد

حکمت

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

آذربایجان غربی

ارومیه

مرکزی

۸ الی ۱۸:۳۰

۸ الی ۱۸:۳۰

۸ الی ۱۸:۳۰

۸ الی ۱۸:۳۰

۱۲:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۲:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۲:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۲:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۸ الی ۱۸:۳۰

۰

۸ الی ۱۸:۳۰

۸ الی ۱۸:۳۰

۰

بوشهر

عسلویه

خلیج فارس

۰

۰

۰

۰

۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

جم

شهید عارفی ریز

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۰

۰

۰

۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۰

حجت الاسلام محسنی جمی

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۰

۰

۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۰

بوشهر

شهید جاودان

۰

۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۰

۰

۰

۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۰

۰

دشتی

حقایق نگار خورموجی

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

دشتستان

امام محمد باقر(ع)

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۰

۰

۰

۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۰

تهران

تهران

پیروزی

۰

۰

۰

۰

۰

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۰

۰

۰

۰

ملارد

شهیدرجایی

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۰

۰

۰

۰

۰

تهران

محقق حلی

۸:۳۰ الی ۲۱

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

قدس

 مرکزی

۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

بهارستان

گلستان

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۰

۰

۰

۰

۰

قرچک

اقبال لاهوری

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

تهران

شقایق

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۰

تهران

دانشجو

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

تهران

امام زاده زید

۰

۰

۰

۰

۰

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۰

۰

۰

۰

خراسان جنوبی

بیرجند

الغدیر

۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

_

۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

_

_

_

_

_

۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

_

_

قاینات

شهید بهشتی

_

_

۹ الی ۱۳

_

۹ الی ۱۳

_

_

۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

_

_

۹ الی ۱۳

۹ الی ۱۳

_

 طبس

ارشاد

_

_

۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰

_

_

_

_

۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰

۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰

_

خراسان رضوی

مشهد

شهداء

۹ الی ۱۸:۳۰

۹ الی ۱۸:۳۰

۹ الی ۱۸:۳۰

۹ الی ۱۸:۳۰

۹ الی ۱۸:۳۰

۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۹ الی ۱۸:۳۰

۹ الی ۱۸:۳۰

۹ الی ۱۸:۳۰

۹ الی ۱۸:۳۰

۹ الی ۱۸:۳۰

باقر العلوم

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

سبزوار

ملاهادی سبزواری

۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

خراسان شمالی

شیروان

امام علی (ع)

۰

۰

۰

۰

۹ الی ۱۴

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۰

گرمه

پیامبر اعظم (ص)

۰

۰

۹-۱۳

۰

۹-۱۳

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

خوزستان

آبادان

ثامن الائمه

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

فرهنگ

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

باوی

شهدای ملاثانی

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

دزفول

غدیر

۹ الی ۱۴

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

۹ الی ۱۴

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

-

-

-

-

-

نیاش

-

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

زنجان

زنجان

فرهنگسرای امام خمینی(ره)

۰

۰

۰

۰

۰

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۰

۰

۰

۰

سهروردی

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۰

۰

۰

۰

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۰

الهیه

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

ابهر

الزهرا

۰

۰

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۰

علامه طباطبائی

۰

۰

۰

۰

۰

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۰

۰

۰

۰

۰

حکیم هیدجی

۹ الی ۱۹

۰

۰

۰

۹ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۰

وحدت

۰

۰

۰

۰

۰

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۰

۰

۰

۰

۰

زنجان

مهندس سید افضل موسوی

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

سمنان

شاهرود

۲۲ بهمن

۰

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۰

۰

۰

۰

۹ الی ۱۴

۰

۹ الی ۱۴

۰

۰

سیستان و بلوچستان

زاهدان

کامبوزیا

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

زابل

نیمروز

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

-

-

-

-

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

قزوین

قزوین

شهدای امدادگر هلال احمر

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۱۴:۳۰ الی ۱۹

۱۴:۳۰ الی ۱۹

۱۴:۳۰ الی ۱۹

۱۴:۳۰ الی ۱۹

کرمان

کرمان

شهید بهشتی

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

آیت الله سیدجواد شیرازی

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

کرمانشاه

سنقر

علامه مجلسی

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

پاوه

وحدت

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

روانسر

سید طاهر هاشمی

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

گیلانغرب

سهروردی

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

اسلام آباد غرب

شهید مدرس

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

کرمانشاه

شهید مطهری

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۴

امام علی(ع)

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

شهید بهشتی

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

کرمانشاه

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

کردستان

سنندج

شهید مطهری

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

سنندج

فردوسی

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

۸ الی ۲۰

گلستان

آق قلا

دولت محمد آزادی

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

۹ الی ۱۹

گمیشان

امام محمد غزالی

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

گیلان

رشت

امام حسن مجتبی(ع) رشت

-

-

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۱۴-۱۸

۱۴-۱۸

۱۴-۱۸

۱۴-۱۸

-

-

-

-

-

رشت

میرزا کوچک جنگلی

-

-

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۱۴-۱۸

۱۴-۱۸

۱۴-۱۸

۱۴-۱۸

-

-

-

-

-

رودسر

ابو جعفر هوسمی

۰

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

لاهیجان

مرحوم فیض

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

لرستان

دورود

شهید بهشتی

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

خرم اباد

شهید مطهری

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

سلسله

ابوریحان

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

مازندران

ساری

آزادگان

۱۳:۳۰ الی ۲۱

۱۳:۳۰ الی ۲۱

۱۳:۳۰ الی ۲۱

۱۳:۳۰ الی ۲۱

مرکزی

ساوه

ولیعصر(عج)

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

۹ الی ۱۴

یزد

یزد

شهید آوینی

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۱۴ الی ۱۹

۹ الی ۱۲

آیت الله فاضل اردکانی

۹ الی ۱۴

شرف الدین علی یزدی

۸ الی ۱۴

۸ الی ۱۴

۸ الی ۱۴

۸ الی ۱۴

۱۹-۲۲

۱۹-۲۲

۱۹-۲۲

۸ الی ۱۴

۱۳ الی ۱۹

۱۳ الی ۱۹

۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰

۱۳ الی ۱۹

۱۳ الی ۱۹

۱۳ الی ۱۹

بيشتر
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما