منوی اصلی


·         وظايف قبل از استقرار سازه

§         جمع‌آوري فرم‌هاي جانمايي و درخواست از شهرستان‌هاي مختلف و بررسي‌هاي اوليه

§         بازديد از مراكز مشخص شده در بررسي اوليه و تكميل فرم امكان سنجي

§         ارسال نتايج بازديد و فرم‌هاي تكميل شده و همچنين نظرات پيشنهادي به اداره امور ايستگاه‌هاي مطالعة اداره‌كل امور كتابخانه‌هاي نهاد

·         سازه هاي ايستگاه مطالعه

§         نظارت بر نصب و فعالسازي ايستگاه مطالعه در مكانهاي مصوب در سطح استان

§         پيگيري رفع اشكالات فني اعلام شده به استان پيرامون سازه در سطح استان

§         پيگيري دريافت و ارسال سازه‌هاي ايستگاه‌هاي مصوب از اداره امور ايستگاه‌هاي اداره‌كل كتابخانه‌ها

·         منابع ايستگاه مطالعه

§         نظارت و بازديد منظم و به صورت محسوس و غيرمحسوس از نحوهي توزيع و شارژ منابع در ايستگاه‌هاي مختلف در سطح استان

§         تاييد و ارسال به موقع گزارش‌هاي هفتگي ايستگاه هاي مطالعه شهرستان هاي تابعه و مركز استان از طريق سامانه اينترنتي www.imketab.ir به اداره امور ايستگاه‌هاي مطالعه

·         امور فرهنگي و تبليغات

§         نظارت و بازديد منظم به صورت محسوس و غير محسوس از نحوة توزيع اقلام فرهنگي در ايستگاه‌هاي مطالعه در سطح استان

§         ارسال به موقع گزارش‌هاي مختلف به اداره امور ايستگاه‌هاي اداره‌كل كتابخانه‌ها و اداره‌كل امور فرهنگي

§         اطلاع‌رساني و تبليغات لازم و مكفي پيرامون فعّاليّت ايستگاه مطالعه در سطح استان

·         نظارت و ارزيابي

§         بازديد و نظارت دوره‏اي (حداقل هر هفته يكبار از هر ايستگاه مطالعه در مركز استان و هر ماه از ايستگاه هاي مستقر در شهرستان ها) و ارسال گزارشهاي دورهاي به نهاد

§         جمع آوري و تحليل فرم‏هاي نظرسنجي، انتقادات و پيشنهادها و ارسال گزارش به ستاد نهاد

§         ارسال گزارش هفتگي از طريق سامانه اينترنتي www.imketab.ir  

·         جلب مشاركت در استقرار سازه و پرداخت هزينه ها

§         جلب مشاركت مراكز دولتي و غيردولتي در اجراي طرح و دريافت تضمين هاي لازم (انبار، رابط، استقرار سازه در مكان مناسب، امنيت و نظارت از بالاترين مقام مسوول دستگاه طرف قرارداد

§         جلب مشاركت مالي

 

 

نشانی: اصفهان – خ چهارباغ خواجو – طبقة فوقانی کتابخانة ابن مسکویه - کدپستی 8143867731 - اداره کل کتابخانه های عمومی استان تلفن: 2220070 3(031) دورنگار: 32126150(031)
« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما