منوی اصلی



شيوه نامه تاسيس كتابخانه هاي مشاركتي



دستورالعمل كتابخانه هاي مشاركتي



روند صدور مجوز مشاركتي در اداره كل استان



روند صدور مجوز مشاركتي در نهاد



فرم موافقت نامه مشاركتي



فرم تقاضانامه مشاركتي



فرم گردش كار صدور مجوز



فرم گردش كار تمديد مجوز




موتور جستجو
نشانی: اصفهان – خ چهارباغ خواجو – طبقة فوقانی کتابخانة ابن مسکویه - کدپستی 8143867731 - اداره کل کتابخانه های عمومی استان تلفن: 2220070 3(031) دورنگار: 32126150(031)
« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

Powered By Sigma ITID.