اخبار
تصاویر
کتابخانه ها
معرفی
به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان پردیس صورت پذیرفت:
نحوه شرکت در هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی به همراه فراخوان این جشنواره به کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان پردیس اطلاع رسانی گردید.
به همت کتابدار کتابخانه عمومی امامت شهرستان پردیس صورت پذیرفت:
به همت کتابدار کتابخانه، کلاس آموزش نقاشی در کتابخانه عمومی امامت بومهن شهرستان پردیس برگزار شد.
به همت مسئول کتابخانه، نشست کتابخوان کتابخانه ای در کتابخانه عمومی کرشت شهرستان پردیس برگزار شد.