راه اندازی بخش مرجع کودک و نوجوان در کتابخانه اندیشه دستگرد مسئول کتابخانه اندیشه دستگرد برخوار گفت: با راه اندازی بخش مرجع کودک و نوجوان به صورت مستقل در کنار مجموعه ، امکان دسترسی این قشر از جامعه را در سنین پایین به کتب مرجع فراهم کرده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، زهره معینی اظهار داشت: کتابخانه اندیشه دستگرد اقدام به راه اندازی بخش مرجع کودک و نوجوان به صورت مستقل در کنار مجموعه خود کرده است.

 معینی افزود: با توجه به اینکه یکی از مهمترین مولفه های جذب مخاطب برای مطالعه،شاداب سازی فضا و استفاده بهینه از مکانی  است که در اختیار کتابخانه های عمومی قرار دارد.تفکیک بخش های مختلف کتابخانه می تواند فرصتی بهتر را برای استفاده علاقه مندان به مطالعه در سنین مختلف فراهم کند.

وی ادامه داد: به همین منظور کتابخانه اندیشه با راه اندازی بخش مرجع کودک و نوجوان  توانسته است امکان دسترسی این قشر از جامعه را در سنین پایین فراهم کند به طوری که به آسانی بتوانند به منابع مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.