جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان برخوار برگزار شد جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان به ریاست محمود سلطانی سرپرست فرمانداری و با حضور امیر هلاکویی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان و اعضاء جلسه در محل فرمانداری برخوار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، در این جلسه سلطانی سرپرست فرمانداری برخوار با اشاره به  اهمیت و لزوم توجه به کتاب و کتابخوانی و گسترش محیط های کتابخانه ای، آفت ها و مضرات استفاده های ناصحیح از فضای مجازی را برشمرد و خواستار پیگیری جدی ساخت کتابخانه مرکزی شهرستان شد.

وی همچنین همکاری شهرداری ها در پرداخت نیم درصد جهت رفع مشکلات کتابخانه های عمومی را امری لازم و ضروری عنوان نمود.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان نیز در این نشست شهرستان برخوار را یکی از فعال ترین شهرستان های استان در زمینه برگزاری نشست ها و برنامه های فرهنگی عنوان کرد و افزود: شهرستان برخوار از مردادماه سال جاری تا اواسط دی ماه در حدود 20 درصد افزایش عضو داشته است.